Pokrycia dachowe i rynny
Icopal

papy termozgrzewalne i inne icopal

Papy w technologii Szybki Profil® SBS

Najnowsza generacja pap w technologii Szybki Profil ®SBS to następca zwykłych pap płaskich. Dzięki opatentowanej specjalistycznej budowie papy, zastosowaniu hartowanych na gorąco włóknin poliestrowych nowej generacji, różnemu rozmieszczeniu głównej, grubszej powłoki hydroizolacyjnej (nad i pod osnową) są specjalistycznie dedykowane dla dachów i dla fundamentów. Dodatkowo dzięki krótszemu o 30 % czasowi zgrzewania, struktura wewnętrzna bitumów i kauczuków SBS jest zabezpieczona przed przegrzaniem i przepaleniem, całkowicie zachowując deklarowane parametry papy po aplikacji. Zastosowanie pap Szybki Profil ®SBS w rekomendowanych układach technologicznych pozwala na udzielenie długoletnich Imiennych Gwarancji Jakości Icopal do 45 lat. W przypadku zwykłych pap płaskich długotrwałe przegrzewanie przy ich aplikacji niszczy wiązania bitumu i SBS, tym samym trzykrotnie skracając jej żywotność, przyspieszając starzenie i bezpowrotnie eliminując deklarowane parametry użytkowe papy płaskiej zainstalowanej na dachu lub na fundamencie.

Papy w technologii Szybki Syntan® SBS

Opatentowana i rekomendowana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie technologia Szybki Syntan ®SBS to połączenie nowoczesnych technologii Szybkich kauczuków SBS i długowiecznych syntetyków. Papy produkowane w tej technologii zapewniają prawidłową wentylację i hydroizolację pokrycia dachu przez dziesięciolecia. Ochronna warstwa syntetycznego (czerwonego lub niebieskiego) Syntanu® oraz krótszy o ok. 80% czas aktywacji termicznej zabezpieczają strukturę wewnętrzną bitumu i kauczuku SBS przed przegrzaniem, całkowicie zachowując deklarowane parametry papy po jej zamocowaniu do podłoża. Najwyższa jakość tych pap poparta jest Imienną Gwarancją Jakości Icopal sięgającą 45-ciu lat. Wraz z Siplast Primer®Szybkim Gruntem SBS i Silver Primer® Szybkim Lakierem SBS tworzą Rekomendowane Układy Technologiczne Icopal, które radykalnie wydłużają trwałość pokrycia, skracając jednocześnie czas realizacji i obniżając koszty inwestycji.

Papy w technologii Zakład Poprzeczny Icopal (ZPI)

Papy z fabrycznie przygotowanym zakładem poprzecznym, wolnym od posypki to:
• mniej o 40% przecieków i cieknących dachów płaskich,
• powtarzalna metodologia wykonywania zgrzewu poprzecznego,
• wieloletnia gwarancja szczelnych połączeń, brak konieczności napraw i ponoszenia kosztów z tym związanych,
• 100% odporności pokrycia na ssanie i porywy wiatru, brak ryzyka jego rozszczelnień w trakcie eksploatacji,
• wygoda i komfort pracy dekarza, mniej czynności do wykonania, mniej pochylania się i klęczenia,
• radykalne oszczędności czasu i mniejsze zużycie gazu.
Technologia ZPI zastosowana jest do produkcji pap aktywowanych termicznie, z wbudowanym systemem wentylacji Szybki Syntany SBS:
- Rodzina Pap Wentylowanych
- Rodzina Pap Termik

Papy typu FireSmart® 

System Fire Smart® - system zaprojektowany przez Icopal pod kątem zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa ludzi. System kompleksowej ochrony przeciwpożarowej i przeciwwodnej dachu. Przebadany i zaaprobowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Fire Smart® spełnia najsurowsze wymagania Prawa Budowlanego w zakresie granicznych stanów odporności ogniowej budynków i budowli.

Papy specjalistyczne

Papy zaprojektowane i produkowane w Icopal S.A. z przeznaczeniem do technicznych zadań specjalnych - tam gdzie parametry innych pap nie są z użytkowego punktu widzenia wystarczające stosuje się papy specjalistyczne. MONODACH, MONOLight WM, VIVADACH PM, Membrana PM - papy z wkładkami z włóknin poliestrowych najnowszej generacji wzmocnionych siatkami szklanymi do mocowania mechanicznego. Dzięki wysokiej odporności na zrywanie szczególnie zalecane dla dachów podlegającym wpływom mechanicznym.

Kontakt
42-200 Częstochowa
ul. Dmowskiego 1A
tel. 34 325 70 67, 606 899 117
centerbud@poczta.onet.pl
Dojazd
Pokrycia dachowe dojazd
Galeria
Pokrycia dachowe galeria
Współpraca
Pokrycia dachowe współpraca
Obecnie kotły co mają bardzo prostą obsługę ograniczoną do załadunku paliwa i usuwania popiołu.